Over weKONEKT.brussels

Met weKONEKT.brussels dragen de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) bij tot de ontwikkeling van een vrije, verbonden, veerkrachtige en geëngageerde stedelijke gemeenschap. Als urban engaged universities zijn ze verbonden met hun regio en nemen ze hun rol op als actieve ‘placemaker’, zowel op lokaal als internationaal niveau.

De universiteiten bieden studenten kansen om zich te ontwikkelen tot onafhankelijke en geëngageerde individuen, kritische wereldburgers en sociale leiders van de toekomst. Brussel wordt een collegezaal en werkplaats. Samen verbinden ze de studenten met de stakeholders en het werkveld. Ze versterken de Brusselse gemeenschap door het organiseren van onderwijs en onderzoek op, met, in en voor Brussel en door de wetenschappelijke expertise en kennis van onze studenten, docenten en onderzoekers ten dienste te stellen van de stad.

Instellingen voor hoger onderwijs zijn een grote meerwaarde voor de stad. Ze zijn een belangrijke bron van werkgelegenheid, ze garanderen een continue instroom van jong en nieuw talent, ze beschikken over wetenschappelijke expertise die cruciaal is voor de innovatie en transformatie van stad en samenleving.

De verschillende actoren, organisaties en instellingen in Brussel hebben elkaar veel te bieden. Voor een wetenschapper of kunstenaar is de grote stad een droomlaboratorium, een ideale leerplek voor studenten en een bijzonder interessant testbed voor bedrijven.

“Door de volgende generatie burgers, baanbrekende onderzoekers op meerdere gebieden en een belangrijk deel van de Brusselse werknemers bij elkaar te brengen, kunnen en willen onze universiteiten een sleutelrol spelen in de verdere ontwikkeling van het Brusselse Gewest”
– Caroline Pauwels, rector VUB & Yvon Englert, rector ULB

Meer informatie over de specifieke samenwerking tussen de ULB en VUB vindt u hier terug.

Study with Brussels

Onze Brussels City Campus heeft verschillende hubs in Brussel. De universiteitsgemeenschap organiseert er vaste lessen, debatten en symposia. De uitvalsbasis is de centraalgelegen plek in BOZAR. Het lokaal heeft een capaciteit van 99 personen en is het hele jaar door gratis beschikbaar. De universiteiten en de stad komen zo letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. Neem een kijkje naar onze partners of reserveer de Brussels City Campus via het inschrijvingsformulier.

UNIVER.CITY verkent mogelijkheden met Community Engaged Research and Learning (CERL). Centraal staat de actieve samenwerking tussen stad en universiteit. Academische en extra-academische actoren worden samengebracht om sociale uitdagingen te verkennen en bij te dragen aan duurzame maatschappelijke vooruitgang. Vertrekpunt is de notie van het ‘genetwerkt curriculum’: onderwijs en onderzoek op het snijvlak van disciplines en sectoren, gevoed door actieve wisselwerking tussen theorie en praktijk, de universiteit en de bredere maatschappij, online en on-site leren, voedingsbodem voor zowel levenslange als brede persoonsvorming en ontwikkeling, lokale en globale impact. Voor meer informatie, bezoek de website van UNIVER.CITY.

“Tijdens off-campus lesactiviteiten bewegen studenten zich in de stedelijke ruimte waarbij het meer is dan lesgeven op locatie. De uitdaging ligt bij de docent die met de partner en studenten op zoek gaat naar synergieën tussen leerinhoud en (stedelijke) ‘realiteit’. Studenten ontdekken de gemene deler tussen theorie en praktijk” – Free De Backer, VUB Professor

UNIVER.CITY    BRUSSELS ACADEMY    4CITIES     Brussels City Campus    BCUS

Arts & Science

Kunst en wetenschap komen beide voort uit kritisch denken. Ze willen allebei de wereld begrijpen zoals hij is, maar ook vorm geven aan de wereld. Kunstenaars en wetenschappers maken een vergelijkbaar proces door, maar vanuit een radicaal ander referentiekader. Het arts & science aspect van weKONEKT.brussels wil de kloof tussen de verschillende disciplines overbruggen. VUB en ULB willen intensiever samenwerken met de internationaal gewaardeerde kunstscène in Brussel.

Wij, KVS en VUB, twee instellingen in Brussel, die onderzoek, onderwijs, theater en cultuur in de brede zin van het woord in het hart van de missie dragen willen daarin de meest actieve rol opnemen. Het is nodig dat academici en kunstenaars, zich luid, ferm en passioneel mengen in het publieke debat. (…) Dat is vandaag, zo vinden wij, meer dan ooit, de maatschappelijke rol die een universiteit en een theater moeten spelen. – Michael De Cock, Artistiek leider KVS

Hoe die samenwerkingen eruit zullen zien? Dat is een open vraag. Zal het het huidige mentale kader van de deelnemers door elkaar halen? Absoluut! Deelnemers zijn niet alleen studenten en/of academici. Arts & science wil de resultaten van de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers delen met een breed en divers publiek.

Mindblowers     Difference Day     PILAR     STAL     Permanent Brussels    Homo Roboticus     …

Connected Research

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel heeft als doel de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie te stimuleren en de maatschappij te sensibiliseren voor het belang van wetenschap.

Het Brussels Centre for Urban Studies is een interdisciplinair onderzoekscentrum aan de VUB dat onderzoekers uit verschillende disciplines samenbrengt. Het Centrum ontwikkelt en ondersteunt trans-disciplinaire onderzoeksprojecten in het domein van stadsstudies en stimuleert netwerken tussen internationale en lokale netwerken. Meer info.

De Wetenschapswinkel biedt ondersteuning aan non-profitorganisaties via wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door studenten in het kader van een project of eindwerk. De studenten beantwoorden de onderzoeksvraag in samenwerking met de organisatie en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker. Meer info.

De denktank POINcaré is een los-vast samenwerkingsverband van onderzoekers, die dagelijks met heel andere dingen bezig zijn. Maar wat ze verbindt en drijft is dat ze, geïnspireerd door de waarden die eigen zijn aan onze universiteit, oog hebben voor wat er vandaag maatschappelijk op het spel staat. Multidisciplinaire teams zoeken oplossingen voor een samenlevingsvraagstuk vanuit de humanistische waarden van de VUB: de principes van vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. Meer info.

COSMOPOLIS    BCUS    POINCARE    WTNSCHPSWINKEL

weKONEKT.week

De week voor de lentevakantie trekken de VUB, ULB en EhB gezamenlijk en massaal met hun studenten, academici en medewerkers off campus. Studenten van alle faculteiten krijgen (gast)colleges over huidige en toekomstige uitdagingen. Meer dan 100 bedrijven, culturele instellingen, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, rechtbanken, sportverenigingen, musea, openbare welzijnscentra, non-profit organisaties, media en internationale instellingen hebben hun krachten gebundeld om de beweging mogelijk te maken.

De weKONEKT.week is een kort en krachtig initiatief om te onderstrepen dat weKONEKT.brussels een persoonlijke en een collectieve reis is. Bekijk het programma van de vorige editie.

Team

Lynn Tytgat – Coördinator weKONEKT.brussels | Rectoraat
Linde Moriau  – Projectcoördinator UNIVER.CITY
Hélène Fréché – Operations Officer ULB|VUB
Lara Loi – Assistent weKONEKT.brussels & Brussels City Campus Officer
Ian Komac – Communicatie & EUTOPIA

weKONEKT.brussels wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Onderwijs en Vorming), Innoviris en het Humanistisch Verbond.