weKONEKT.brussels – stadsuniversiteiten versterken banden met Brussel

Met weKONEKT.brussels nemen de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Université libre de Bruxelles (ULB) en Brusselse partners hun verantwoordelijkheid op voor de stad en de gemeenschap en dragen ze bij aan de ontwikkeling van een vrije, verbonden en veerkrachtige stedelijke gemeenschap.

De universiteiten bieden studenten kansen om zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers en sociale leiders van de toekomst. Zo gebruiken ze Brussel als collegezaal en werkplaats, en verbinden ze de studenten met de Brusselse stakeholders en het werkveld. Ze versterken de Brusselse gemeenschap door het organiseren van onderwijs met, in en voor Brussel. Onderzoekers zetten hun expertise in om Brussel sterker te maken door antwoorden te bieden op grootstedelijke, maatschappelijke uitdagingen. Initiatieven van en gesteund door omvatten onderwijs, sport, cultuur, wetenschap, kunst, recht en meer.

weKONEKT.brussels is mogelijk met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het was kei-interessant om het theoretisch kader ook in de praktijk aan het werk te zien.– Lea Buddingh, VUB-student.

Lees meer

KONEKT with us