Over weKONEKT.brussels

Met weKONEKT.brussels nemen de universiteiten hun verantwoordelijkheid op voor de stad en de gemeenschap en dragen ze bij aan de ontwikkeling van een vrije, verbonden, veerkrachtige en inclusieve stedelijke gemeenschap. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) bieden hun studenten kansen om zich te ontwikkelen tot onafhankelijke en betrokken individuen, kritische wereldburgers en sociale leiders van de toekomst. Zo gebruikt ze Brussel als collegezaal en werkplaats, en verbindt ze de studenten met de Brusselse stakeholders en het werkveld. Ze versterken de Brusselse gemeenschap door het organiseren van onderwijs en onderzoek op, met, in en voor Brussel en door de wetenschappelijke expertise en kennis van onze studenten, docenten en onderzoekers ten dienste te stellen van de stad.

De verschillende actoren, organisaties en instellingen in Brussel hebben elkaar veel te bieden. Voor een wetenschapper of kunstenaar is de grote stad een droomlaboratorium, een ideale leerplek voor studenten en een bijzonder interessant testbed voor bedrijven. Instellingen voor hoger onderwijs zijn een grote meerwaarde voor de stad. Ze zijn een belangrijke bron van werkgelegenheid, ze garanderen een continue instroom van jong en nieuw talent, ze beschikken over wetenschappelijke expertise die cruciaal is voor de innovatie en transformatie van stad en samenleving.

“Door de volgende generatie burgers, baanbrekende onderzoekers op meerdere gebieden en een belangrijk deel van de Brusselse werknemers bij elkaar te brengen, kunnen en willen onze universiteiten een sleutelrol spelen in de verdere ontwikkeling van het Brusselse Gewest”
– Caroline Pauwels, rector VUB & Yvon Englert, rector ULB

De universiteiten spelen een sleutelrol in de sociale en economische ontwikkeling van Brussel. In de nota VUB-ULB 2019 gaan de VUB en de ULB in op een aantal kernpunten om de rol van beide universiteiten te versterken. Daarbij richten ze zich op 4 thema’s

  • Onderzoek en innovatie
  • Scholing, onderwijs en studentenleven
  • Universiteiten in het stadsnetwerk
  • Op weg naar duurzaamheid

Meer informatie over de specifieke samenwerking tussen de ULB en VUB vindt u hier terug.

Study with Brussels

Onze Brussels City Campus heeft verschillende hubs in Brussel. De universiteitsgemeenschap organiseert er vaste lessen, debatten en symposia. De uitvalsbasis is de centraalgelegen plek in BOZAR. Het lokaal heeft een capaciteit van 99 personen en is het hele jaar door gratis beschikbaar. De universiteiten en de stad komen zo letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar.
Een overzicht van de instellingen die weKONEKT.brussels en de City Campus mogelijk maken vind je hier. De Brussels City Campus reserveren, kan je via het inschrijvingsformulier.

De VUB ontwikkelt een educatief programma met een prominente focus op Community Based Learning. Community Based Learning is ervaringsgericht onderwijs dat het academische aspect verbindt met maatschappelijke betrokkenheid. Kwalitatief hoogstaand onderwijs als katalysator community engagement, verantwoordelijkheidsgevoel en persoonlijke groei. Kortom, onderwijs in lijn met de humane, gemeenschaps- en onderwijsvisie van de VUB. Voor meer informatie, bezoek de website van UNIVER.CITY.

“Tijdens off-campus lesactiviteiten bewegen studenten zich in de stedelijke ruimte waarbij het meer is dan lesgeven op locatie. De uitdaging ligt bij de docent die met de partner en studenten op zoek gaat naar synergieën tussen leerinhoud en (stedelijke) ‘realiteit’. Studenten ontdekken de gemene deler tussen theorie en praktijk” – Free De Backer, VUB Professor

De Brussels Academy is een stadsuniversiteit die open staat voor iedereen. De Brussels Academy is de place to be voor iedereen die geïnteresseerd is in Brussel en wil bijleren over de stad. Verschillende professoren en experts delen er hun kennis over Brussel met het middenveld, Brusselaars en Brusselliefhebbers. Er worden daartoe verschillende soorten activiteiten georganiseerd: lessen, seminaries, wandellessen, masterclasses, conferenties, vraaggestuurde vorming op maat, snelle audit en consultancy…  Zin om deel te nemen? Neem een kijkje op de site van Brussels Academy 

Arts & Science

Kunst en wetenschap komen beide voort uit kritisch denken. Ze willen allebei de wereld begrijpen zoals hij is, maar ook vorm geven aan de wereld. Kunstenaars en wetenschappers maken een vergelijkbaar proces door, maar vanuit een radicaal ander referentiekader. Het arts & science aspect van weKONEKT.brussels wil de kloof tussen de verschillende disciplines overbruggen. VUB en ULB willen intensiever samenwerken met de internationaal gewaardeerde kunstscène in Brussel.

Wij, KVS en VUB, twee instellingen in Brussel, die onderzoek, onderwijs, theater en cultuur in de brede zin van het woord in het hart van de missie dragen willen daarin de meest actieve rol opnemen. Het is nodig dat academici en kunstenaars, zich luid, ferm en passioneel mengen in het publieke debat. (…) Dat is vandaag, zo vinden wij, meer dan ooit, de maatschappelijke rol die een universiteit en een theater moeten spelen. – Michael De Cock, Artistiek leider KVS

Hoe die samenwerkingen eruit zullen zien? Dat is een open vraag. Zal het het huidige mentale kader van de deelnemers door elkaar halen? Absoluut! Deelnemers zijn niet alleen studenten en/of academici. Arts & science wil de resultaten van de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers delen met een breed en divers publiek.

Mindblowers     Difference Day     PILAR     STAL     Homo Roboticus     …

Connected Research

Wetenschap in en uit Brussel. Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel heeft als doel de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie te stimuleren en de maatschappij te sensibiliseren voor het belang van wetenschap.

De Wetenschapswinkel biedt ondersteuning aan non-profitorganisaties via wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door studenten in het kader van een project of eindwerk. De studenten beantwoorden de onderzoeksvraag in samenwerking met de organisatie en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker.

De denktank POINcaré is een los-vast samenwerkingsverband van onderzoekers, die dagelijks met heel andere dingen bezig zijn. Maar wat ze verbindt en drijft is dat ze, geïnspireerd door de waarden die eigen zijn aan onze universiteit, oog hebben voor wat er vandaag maatschappelijk op het spel staat. Multidisciplinaire teams zoeken oplossingen voor een samenlevingsvraagstuk vanuit de humanistische waarden van de VUB: de principes van vrijheid, gelijkheid en verbondenheid.

Poincaré gaf intussen vorm aan twee projectgroepen. Eén met als uitgangspunt de zoektocht naar de betekenis van een humane stad. De andere met als uitgangspunt de maatschappelijke gevolgen van robotisering, Homo Roboticus.

weKONEKT.week

Van 1 tot 5 april 2019 zijn de VUB, ULB en EhB gezamenlijk met meer dan 6000 studenten, academici en medewerkers van de campus af gegaan. Het programma omvat 150 (onderwijs)activiteiten. Studenten van alle faculteiten kregen (gast)colleges over huidige en toekomstige uitdagingen. Meer dan 90 bedrijven, culturele instellingen, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, rechtbanken, sportverenigingen, musea, openbare welzijnscentra, non-profit organisaties, media en internationale instellingen hebben hun krachten gebundeld om de beweging mogelijk te maken. De weKONEKT.week is een kort en krachtig initiatief om te onderstrepen dat weKONEKT.brussels een persoonlijke en een collectieve reis is. Bekijk het verslag van de weKONEKT.week (EN) en het volledig programma van 2019.

weKONEKT.brussels wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Onderwijs en Vorming).

Team

Lynn Tytgat – Coördinator weKONEKT.brussels | Rectoraat
Linde Moriau  – Projectcoördinator UNIVER.CITY
Hélène Fréché – Operations Officer ULB|VUB
Lara Loi – Assistant weKONEKT.brussels and Brussels City Campus Officer
Britt Casteels – Assistant weKONEKT.brussels and Brussels City Campus Officer

Deel je feedback en suggesties via ons online formulier.